31.03.2011

Korean instant ramen


Or what to write when there is nothing to be written.

Przyjaźń nie rozgrywa się między „ja” i „ty”, lecz „pomiędzy”, które powstaje wtedy, gdy oba „ja” rezygnują ze swoich egoistycznych pretensji i ustępują sobie miejsca. Przyjaźń potrzebuje paradoksalnego dystansu – dystansu, który zbliża. Jak gdyby między „ja” i „ty”, które oddają się przyjaźni, wkraczał ktoś trzeci, który nas, przyjaciół, przekracza, jest czymś więcej niż my, przewyższa prostą sumę „ja” plus „ty”. Taki duch czy – może lepiej nazwać go z grecka – daimon przyjaźni.
 
Cytat z wywiadu z Cezarym Wodzińskim, Wysokie Obcasy Extra, nr 1 (4), marzec 2011

Read more at http://holycowsonmars.typepad.com/blog/
Przeczytaj całość na http://holycowsonmars.typepad.com/blog/

O.

30.03.2011

We, Holy Cows On Mars, inform

That we are still there: http://holycowsonmars.typepad.com/blog/ not here.
We were thinking about moving here, but now we will continue posting on TypePad.
Hope you will visit us there.

Polish corner, czyli teraz po polsku:
My, Holy Cows On Mars informujemy, że nadal jesteśmy aktywne tam: http://holycowsonmars.typepad.com/blog/, a nie tu. Myślałyśmy o przeniesieniu działalności tutaj, ale jak na razie pozostaniemy na TypePad.
Zapraszamy.

O. & J.